ОУ "Иван Вазов" Харманли


Заповядайте на представленията на „Лятна театрална школа” при училище „Иван Вазов” – Харманли, всеки петък от 17,30 часа във фоайето на първия етаж.   

   
   
 

Спечелени проекти

  • Училищната униформа – принадлежност, традиции, възпитание
  • В училище отново е празник
  • Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка
  • Обучение на талантливи ученици
  • Без свободен час
  • Обновяване на учебно-техническата база – поставяне на бели дъски във всички кабинети.
  • Създаване на достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни потребности – изграждане на рампа и санитарен възел.
  • Преасфалтиране на лекоатлетическата писта на спортната площадка и подмяна на  футболните и хандбалните врати.