ОУ "Иван Вазов" Харманли


"Може би това е истинското голямо и най-пълно нещастие - когато човек онемява от отвращение и се вцепенява от срам поради онова, което другите правят с него, тъй че, не умеейки да защити правото си, трябва освен че е жертва, да приеме върху себе си и вината на палача". 

   
   
 

Спечелени проекти

  • Училищната униформа – принадлежност, традиции, възпитание
  • В училище отново е празник
  • Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка
  • Обучение на талантливи ученици
  • Без свободен час
  • Обновяване на учебно-техническата база – поставяне на бели дъски във всички кабинети.
  • Създаване на достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни потребности – изграждане на рампа и санитарен възел.
  • Преасфалтиране на лекоатлетическата писта на спортната площадка и подмяна на  футболните и хандбалните врати.